English
2020 yılı Avrupa Birliği Kritik Ham Maddeler Raporu yayımlanmıştır.

2020 yılı Avrupa Birliği Kritik Ham Maddeler Raporu Eylül ayında yayımlanmıştır. Belirlenen Kritik Ham Maddeler listesinde 15 tane nadir toprak elementi yer almaktadır. Kritik Ham Maddelerin geleceğine yönelik değerlendirmelerin de yapıldığı rapor ilk kez 2011 yılında yayımlanmış olup her 3 yılda bir yenilenmektedir. Raporda Avrupa Birliği için kritik olan ham maddeler, ekonomik önem ve tedarik riski göz önüne alınarak tanımlanmakta ve bu ham maddelerin güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde tedariği için önerilen sunulmaktadır. 2020 yılında yayımlanan raporda, nadir toprak elementlerinin hem ekonomik öneminin hem de tedarik riskinin 2017 raporunda belirtilen verilere kıyasla arttığı vurgulanmıştır.

2020 Avrupa Birliği Kritik Ham Maddeler Raporu ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en

http://ec.europa.eu/docsroom/documents/42882

Tarih: 7/9/2020